Over Balie Brussel

Nederlandse Orde
van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel is een beroepsvereniging voor advocaten uit het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Op 1 december 2022 telde Balie Brussel 3395 advocaten, waaronder 2411 op het tableau, 809 stagiairs en 175 buitenlandse advocaten.

Een brug. Dat wil Balie Brussel zijn. Tussen de gevestigde waarden van het beroep van advocaat aan de ene kant. En de evoluties, trends en uitdagingen in de wereld waarin advocaten vandaag ageren en ondernemen aan de andere kant. Want de maatschappelijke context verandert voortdurend.

Zowel voor advocaten als rechtzoekenden. Balie Brussel biedt het transparante kader voor de beroepsuitoefening van Nederlandstalige advocaten in Brussel en niet-Nederlandstalige en buitenlandse advocaten die zich bij onze Orde willen aansluiten.

Vanuit een grote betrokkenheid en proactiviteit bieden we zowel onze advocaten als rechtzoekenden een straffe service. We reiken ze diensten en/of tools aan die hen vooruit helpen in hun zoektocht naar gerechtigheid.

In het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, dat de administratieve arrondissementen Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde omvat, is één Balie actief. Zij bestaat sinds de wet van 4 mei 1984 uit twee Ordes: de Nederlandse Orde en de Franse Orde. Maar voor het hele verhaal keren we even terug naar 1967.

Ontdek via deze links meer over de structuur en de organisatie van Balie Brussel:

Het DIApositief programma, opgestart door de Nederlandse Orde van Advocaten aan de Balie te Brussel, wil jongeren met een achtergrond in de migratie sensibiliseren om rechten te studeren en een carrière in de advocatuur te ambiëren.

Dit project is een initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan de balie te Brussel. Mocht u interesse hebben om hier als sponsor vermeld te worden, dan kunt u hier meer informatie vinden.

De rol van Balie Brussel

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel wil een brug zijn tussen advocaten, rechtzoekenden en de maatschappij als geheel. Om dat te doen, heeft ze een aantal functies. 

De Orde behartigt de belangen van de aangesloten advocaten binnen en buiten de gerechtelijke wereld. Ze waakt er ook over dat zij onafhankelijk en volgens de deontologische codes handelen. 

Daarnaast ijvert de Orde voor een vlotte toegang tot het gerecht, onder meer via heldere communicatie over juridische onderwerpen en via het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Wanneer u nood hebt aan juridische bijstand, kunt u bij ons terecht voor eerste- of tweedelijnsadvies, een pro-Deoadvocaat of meer informatie over bemiddelingsprocedures en daarin gespecialiseerde advocaten. Ook met vragen rond de samenwerking met uw advocaat bent u bij ons welkom.

Balie Brussel verzekert de voortgezette professionele vorming van haar leden. Ze organiseert de stage voor advocaten en is verantwoordelijk voor het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA).

De Stafhouder

De Stafhouder is het hoofd van de Orde, en dat op administratief, reglementair, tuchtrechtelijk en representatief vlak. Hij/zij is zoveel mogelijk, als het kan dagelijks, in het gerechtsgebouw aanwezig om advocaten te woord te staan en te helpen. 

De Stafhouder onderzoekt de klachten tegen advocaten die bij hem/haar worden ingediend en behandelt alle aangelegenheden die afbreuk doen aan de beginselen van waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid die de basis zijn van het beroep van advocaat. Hij/zij voert de beslissingen van de Raad van de Orde uit.  

De huidige stafhouder van Balie Brussel is mr. Bernard Derveaux. 

De Raad van de Orde

De Raad van de Orde is het bestuursorgaan van de Balie. Zij neemt het merendeel van de beslissingen, terwijl de stafhouder zich bekommert over de dagelijkse werking.  

De Raad is bevoegd over alle domeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het beroep van advocaat.

Zij beslist over de inschrijving van advocaten, zowel op de lijst van de stagiairs als op het tableau, over de organisatie van de stage en de beroepsopleiding, de organisatie van het Bureau voor Juridische Bijstand, het financieel beheer van de Balie, controle van de derdenrekeningen, erelonen … 

De Raad van de Orde zetelt eveneens volgens de procedure zoals in tucht. 

Meer over
Balie Brussel

Onenigheid met uw advocaat?

De Stafhouder van de Nederlandse Orde voor Advocaten bij de Balie te Brussel is uw aanspreekpunt voor vragen over de samenwerking met uw advocaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een probleem hebt met aangerekende erelonen of de kwaliteit van de dienstverlening. De Stafhouder onderneemt waar mogelijk de nodige stappen om tot een oplossing te komen.